FANDOM


Taiwan
Taiwan NASA Terra MODIS 23791
LocationTaiwan
Valya lambë Mandarin
Valya tencelë Yára Tencelë Tyeno
Lambë Taiwarrin
Taiwano Hakka
Taiwano Yárë Nórion Lambi
Cemna talan húmeter2 36,188
Néno asta i nórëo 10.34%
Falasso andë húmeter 1,566.3
Liëno nótë Lië 23,133,074
(Víressë sé 2010)[1]
Liëno nótëo tyellë i 46ëa
Liëno nótë ilya talamessë Lië 637.64 ilya húmeter²
(i 16ë' ambaressë)[2]
Yessëa osto Taipei Osto
Ararata oron Yushan
Nórë Tyeno Han
Taiwano Yárë Nóri
Ararat' ataquë Taipei 101
Yessëa hópa Kaohsiungo Hópa (i 13ë' antúr' ambaressë)[3]
Telpë Vinya Taiwano Dollar (TWD)
  • Yando técina NT$ hya NTD senwavë
Lúmëo arda UTC+8. Penes i lúmë arya mahtien aurë.
Voltië Nuquerna tincel 110V
Nuquerna tincel 220V
(mardo tanwelin er vë vistatur)
Voltiëo rimbië 60 Hz
Nuquerna tincelo leryar A, b
Yénonótië Minguo nótië, Hristo nótië, Isilo nótië
Luncanortë Formaitë nortië
Imberaimo turmen .tw
Ambarya palanómo nótë +886

Taiwan (yára Tencelë Tyeno: 臺灣), hya estaina Liévë Ardar Tyeno (Yára Tencelë Tyeno: 中華民國), nórië Rómenya Asiyassë ná. I nórië yorë tolleli: i Tol Taiwan, Penghu, Kinmen, Matsu, ar exë ancintë tolli ara i Tyeno rómenya falassë. Neldë nórier lanyar Taiwan: Japan i forrómessë, Tyena i númessë, ar Philippines i hyarmessë.

Yando Taiwan i essë i Tollo Taiwano ná, ya estaina Formosa ya quetë "Vanima (Tol)" i lambenen Portucalëo.

Essëo celwiEdit

I essë Taiwano ve i tol harya celweli:

  • I nórë Siraya i nostaina hyarna Taiwassë né estanet i nórë Taian hya Tayan yar tannar "ettelëa"[4]; írë lië Unquendorello marnë Taiwassë estanë Taioan, ya técina 大員 (pinyin: dà-yuán), 臺員 (pinyin: tái-yuán), 大灣 (pinyin: dà-wān), 臺窩灣 (pinyin: tái-wō-wān). Yestassë i essi tenger i men ya sí Tainano Anping ná, ar epetai atánië i ilya tol Taiwano epë Japannórion marië (i yando estanë Taiwan 高砂 (Takasago hya タカサゴ) hya 高砂國 (Takasagun hya タカサグン) vanwiessë)[5].
  • I Mino Hilyalessë Tyeno lenwetaror senwavë cirner olla Taiwano Londë Fujianello. I lond' estaina "Morilondë" (yára Tencelë Tyeno: 黑水溝) pan raxëa ëar-celumë i londëo nahtanë limbë lië. Ananta i lenwetaror túler Taiwanna, nahtainë nér caimassinen. Sinen Taiwan estaina 埋冤 (Taiwarrin: tâi-oân) ya tengë "(men yassë) loicor undulávinë". I yára essë tâi-oân enyallë i urda vehtë írë i noë lenwetaror tangatanet i marentar Taiwassë, mal entécina sívë 臺灣 (Taiwarrin: tâi-oân) ya harya imya lamma Taiwarrinnen pan i olca tengwë essëo 埋冤.[6]

Yando Taiwan estaina Formosa. Sé 16ëa haranyë írë Portucalëo ciryar cirner ara Taiwano ëar, i ciryandor cénala Taiwan i earello náver i Taiwan vanima né, sië yamnet "Ilha Formosa!", ya quetë "Vanima Tol" lambenen Portucalëo yassë ilha tana "tol" ar formosa tana "vanima"[7]. "Formosa" yessëa essë Taiwano ná Európo nóriein imbi 1951 1959yë.

Á cenë yandoEdit

CelwiEdit

  1. 中華民國內政部統計資訊服務網
  2. 英文維基頁面-List of countries and dependencies by population density
  3. 中國評論新聞網2010-02-10報導:高雄港首度輸天津 全球排名掉到13
  4. Taiwano Essëo Celwei. Enyalda sé Nárië 18, 2010
  5. "Takasagun" 臺灣大百科全書. Enyalda sé Nárië 18, 2010
  6. "Parma 1 - Mar-tangatië" 臺灣通史. Enyalda sé Nárië 19, 2010
  7. "Massë "Formosa"? Vanima sanya?" 網路追追追. Enyalda sé Nárië 19, 2010

Erúmië limiEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.