FANDOM


Stub Sina lassë tolbo ná.
Polillë asya Vinquenya Wici palyala sa.


Ondolindë (sind. Gondolin) i osto Eldaron Valariandessë né. Engë imbi coranári Anaro 64 ar 510. I osto Orontissë Ossëo hurin, nán metasserya tanaina Moringotton ar nancaraina senen në.

Talma Edit

Ondolindë talmaina Turucánonen. Vala Ulmo i heru nenion, olossessë atanië Turucánon i tië tumbo hurinanna Tumladen. Túrucano, nosserya ar mor Sindar alennië Sirfalasallo ar hirnë i tumbo varna tiër ilyessë. Tassë Turucáno anúvië carë i osto alta ve Tirion yë i Noldor alennië.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.